Katowice, Mikołowska 26 (Pałac Młodzieży), tel.: 691 069 055 - - -  
 
 
 

Studio Aktorskie

Szkoła Aktorska

RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20


REKRUTACJA DO STUDIA AKTORSKIEGO ART - PLAY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
(OD 15 DO 18 LAT)

REKRUTACJA DO DWULETNIEGO STUDIA AKTORSKIEGO ART-PLAY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
(DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH)

SPEKTAKL DYPLOMOWY - 9 CZERWCA

ZAPRASZAMY na spektakl dyplomowy studentów II roku Policealnej Szkoły Aktorskiej Art-Play pt. "Poza szlakiem" w reż. Mateusza Dewery , dnia 9 czerwca o godz. 17.00 w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 :)


DZIEŃ OTWARTY

Drogi Art-Play'u :)
Za nami Dzień Otwarty naszej szkoły. Byliście wspaniali !!! Dziękujemy Wam za każdą piosenkę, taniec czy sceny. Wszystko wykonane bardzo profesjonalnie i niezwykle energetycznie !!! Dziękujemy Publiczności. Ślemy podziękowanie Wszystkim, którzy ten Dzień przygotowali :)
Danuta i Dorota.
(fot. Paweł Mikołajczyk)

KURS AKTORSKI


ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE AKTORSKIEJ ART-PLAY :)
Dnia 10 marca o godz.17.00 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3, będzie można zobaczyć fragmenty zajęć scenicznych, tanecznych, pantomimicznych i muzycznych, przygotowanych przez Uczniów I i II roku.
Wejściówki można zamawiać pod numerem 691 069 055.
ZAPRASZAMY :)

KURS AKTORSKI


Organizujemy INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TEATRALNYCH :)

Zajęcia odbywają się w soboty (godz. 11.00-16.30) i niedziele (godz. 10.00-15.30).

  • marzec / kwiecień (4 weekendy) : 16-17 III, 23-24 III, 30-31 III, 6-7 IV.
  • kwiecień / maj (4 weekendy) : 13-14 IV, 27-28 IV, 4-5 V, 11-12 V.
  • maj / czerwiec (4 weekendy): 18-19 V, 25-26 V, 1-2 VI, 8-9 VI.

Koszt 4 weekendów - 680 zł.
Zajęcia prowadzą profesorzy naszej szkoły.
Program obejmuje zajęcia z interpretacji tekstu, elementarnych zadań aktorskich, improwizacji scenicznych, dykcji, tańca, rytmiki, piosenki ludowej, piosenki aktorskiej, pantomimy.
Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 691 069 055.
Email:
nauka@art-play.art.pl
Zapraszamy :)

RADOŚĆ!!!


Kolejny rok warsztatów w Studiu TVP3 :)
Łączymy pasje i wymieniamy doświadczenia a przede wszystkim uczymy się pracy z kamerą, odbywając praktyki w Studiu Telewizyjnym.
Uczniowie Szkoły Aktorskiej Art-Play razem ze Studentami wydziału RTV UŚ uczestniczą w warsztatach w Studiu Telewizyjnym TVP3 w Katowicach, "pod okiem" Pana Dariusza Pawelca :)

SESJA EGZAMINACYJNA ROZPOCZĘTA :)


Wystartowaliśmy egzaminem z interpretacji tekstu pod opieką Doroty Pomykały.
Przed nami kolejne egzaminy i zaliczenia ... :)

EGZAMIN WSTĘPNY


EGZAMIN WSTĘPNY do Studia Aktorskiego i 2-letniej Policealnej Szkoły Aktorskiej ART-PLAY Doroty Pomykały w Katowicach, odbędzie się dnia 30 września 2018 r. (niedziela).
Informacje i zapisy pod numerem telefonu
691 069 055


DYPLOM ART PLAY 2018


Nasza Art-dyplomowa grupa. Po spektaklu dyplomowym reż. Bartosza Nowickiego. Szczęśliwi z dyplomami i pięknymi ocenami... fruńcie w świat... pamiętajmy o sobie... dziękujemy.

SPEKTAKL DYPLOMOWY 2018


Za nami spektakl dyplomowy "A miało być wesele" (2018) w reż. Bartosza Rocha Nowickiego.
Dobry czas, piękni ludzie :)
(fot. Paweł Mikołajczyk)

SPEKTAKL DYPLOMOWY 2018


Dyrekcja i Uczniowie Policealnej Szkoły Aktorskiej Art-Play zapraszają na spektakl dyplomowy pt." A miało być wesele" w reż. Bartosza Rocha Nowickiego do Chorzowskiego Centrum Kultury dnia 17 czerwca 2018 r. na godz.17.00 i 20.00


STUDIO AKTORSKIE "ART-PLAY" założone w 1992 roku przez Dorotę Pomykałę - aktorkę Starego Teatru w Krakowie i Danutę Schlette początkowo mieściło się w Bytomiu, następnie w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego, od 1996 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od października do połowy czerwca. Zatrudniamy znanych aktorów scen krakowskich i warszawskich, wybitnych twórców pantomimy, artystów tańca współczesnego, ludowego, rytmiki, specjalistów od dykcji, śpiewu, piosenki aktorskiej i ludowej.

Korzystamy z profesjonalnych sal, wyposażonych w lustra i drążki (sala baletowa) scenę z oświetleniem (sala teatralna), sali z pianinem do ćwiczeń wokalnych i sal wykładowych.

Młodzież pracuje w małych grupach, co pozwala pedagogom prowadzącym zajęcia na dobry kontakt z każdym studentem, na kształcenie osobowości, pomoc w rozwoju intelektualnym i w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Organizujemy kursy przygotowawcze do Szkół Teatralnych, Filmowych i innych Artystycznych, a także do pracy w Radiu i Telewizji, castingi do filmów i reklam, a także współpracujemy z Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Katowicach i Katowicką Szkołą Filmową.

Program nauczania obejmuje między innymi:

- warsztaty teatralne,
- zajęcia z elementarnych zadań aktorskich,
- interpretację wiersza i prozy,
- zajęcia z głosu i wymowy,
- improwizację przez ruch,
- estetykę i ekspresję ruchu,
- pantomimę,
- taniec współczesny i ludowy,
- piosenkę aktorską i ludową,
- wykłady z historii teatru, dramatu i sztuki.

 

Zapraszamy młodzież od 15 lat.

...DANE ADRESOWE

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Pałac Młodzieży
Policealna Szkoła Aktorska Art - Play
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

KONTO BANKOWE:Studio Aktorskie Art - PlayStudio Aktorskie Art-Play

ING BANK 16 1050 1230 1000 0002 0009 3920


SZKOŁA AKTORSKA "ART - PLAY" jest 2-letnią Policealną Szkołą Aktorską, działającą na podstawie wpisu zatwierdzonego przez Ministra Kultury. Rekrutacja dokonywana jest w oparciu o złożony komplet dokumentów oraz wpłatę wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nauki - październik.

Szkoła realizuje program nauczania według układu semestralnego. Rok szkolny trwa od października do połowy czerwca, dzieli się na dwa semestry: pierwszy zimowy, drugi letni. Podział na semestry określa harmonogram pracy szkoły zatwierdzony przez dyrektora na początku roku szkolnego. Semestr pierwszy kończy egzamin praktyczny z dotychczasowych zajęć wchodzących w program nauczania, nagrywany na wideo. Po drugim semestrze odbywa się egzamin praktyczny zaliczający pierwszy rok nauki.

Uczeń, który zakończył czwarty semestr, zaliczył wszystkie przedmioty i zdał egzamin końcowy w formie spektaklu dyplomowego, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły.

Szkoła uczy i kształci w systemie zaocznym (każda sobota i niedziela). Program szkoły obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne:

Zajęcia praktyczne:

- interpretacja tekstu,
- etiudy i zadania aktorskie,
- warsztaty teatralne,
- scenki, technika gry,
- dykcja,
- praca z kamerą i mikrofonem,
- praca nad rolą,
- zajęcia z castingu,
- impostacja głosu,
- piosenka aktorska i ludowa,
- pantomima,
- taniec współczesny,
- taniec ludowy,
- taniec charakterystyczny,
- estetyka i ekspresja ruchu,
- autoprezentacja w mediach

Zajęcia teoretyczne

- wykłady z historii teatru i dramatu,
- podstawy dziennikarstwa telewizyjnego

Zatrudniamy znanych aktorów scen krakowskich i warszawskich, wybitnych twórców pantomimy, artystów od tańca i ruchu, specjalistów od dykcji, śpiewu, piosenki aktorskiej.

Korzystamy z profesjonalnych sal, wyposażonych w lustra i drążki (sala baletowa), scenę z oświetleniem (sala teatralna), sali z pianinem do ćwiczeń wokalnych i sal wykładowych. Młodzież pracuje w małych grupach.

Ukończenie Policealnej Szkoły Aktorskiej "Art - Play" upoważnia do zdawania egzaminu eksternistycznego dla aktorów przed komisją ZASP ( zaliczenie dwóch lat do stażu aktorskiego).

patrz Studio Aktorskie

DANE ADRESOWE

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Pałac Młodzieży
Policealna Szkoła Aktorska Art - Play
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

KONTO BANKOWE:

Studio Aktorskie Art - PlayStudio Aktorskie Art-Play

ING BANK 16 1050 1230 1000 0002 0009 3920